อาจารย์สุภัตต์ วัตรสาร

djpath

อาจารย์สุภัตต์ วัตรสาร

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

เกี่ยวกับ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 308 คน