ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 156 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3215 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
21
math (2/3) เปิดให้ลงทะเบียน
2 คน
22
สารสนเทศ (1456) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
23
Home Rome ปวช. 2/2 คธ. (422) เปิดให้ลงทะเบียน
36 คน
24
โลกดาราศาสตร์ (5/3) เปิดให้ลงทะเบียน
35 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
25
ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ตึกคอมฯ) เปิดให้ลงทะเบียน
193 คน
26
เคมีเล่ม 1 (4/14) เปิดให้ลงทะเบียน
43 คน
orataiinthasoi orataiinthasoi 139/7 บ้านหนองช้างคาว ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
27
วิชาเทคโนโลยี (PS) (ม.6/5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
28
วิชาเทคโนโลยี (PS) (ม.6/4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
29
วิชาเทคโนโลยี (PS) (ม.6/3) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
30
วิชาเทคโนโลยี (PS) (ม.6/2) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน