ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 156 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 3215 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
11
01 (01) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
12
E Marketing 1/2562 (AB) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
13
ANT (ANT) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
14
NS (62) เปิดให้ลงทะเบียน
2 คน
15
เพิ่มรู้ (3/10) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
16
ชุมนุมถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ (ม.1) เปิดให้ลงทะเบียน
12 คน
17
สังคมศึกษา (ม.4/1) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
18
2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (ปวช 1 ช่างเชื่อม) ปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
19
English (6/1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
20
คณิตศาสตร์ (6/2) เปิดให้ลงทะเบียน
2 คน