ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 483 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6825 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
51
การบัญชีต้นทุน2 (AC1/2AA) เปิดให้ลงทะเบียน
41 คน
ปนัดดา  วงษ์ศิริ ปนัดดา วงษ์ศิริ https://sites.google.com/a/t-tech.ac.th/ajwoon-panadda/home?previewAsViewer=1
52
การบัญชีต้นทุน2 (AC1/1AA) เปิดให้ลงทะเบียน
45 คน
ปนัดดา  วงษ์ศิริ ปนัดดา วงษ์ศิริ https://sites.google.com/a/t-tech.ac.th/ajwoon-panadda/home?previewAsViewer=1
53
การบัญชีต้นทุน 1 (AC1/1AB) เปิดให้ลงทะเบียน
49 คน
54
การบัญชีตั๋วเงิน (ปีที่ 2 ) เปิดให้ลงทะเบียน
2 คน
55
ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม (ปวช.2/18) เปิดให้ลงทะเบียน
27 คน
56
ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม (ปวช.2/17) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
57
งานส่วนหน้าโรงแรม (ปวช.2/17) เปิดให้ลงทะเบียน
30 คน
58
คอมพิวเตอร์ (1) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
59
หน้าที่พลเมือง (4/6) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
60
English (1/3) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน