ห้องเรียนล่าสุดในระบบ

ห้องเรียนทั้งหมด 423 ห้อง
นักเรียนทั้งหมด 6452 คน

Recent Classroom

ลำดับ
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ผู้สร้าง
1
ภาษาไทย (Sec 1/Sec 2 สาขาวิชาภาษาไทย) ปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
2
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ (เด็กพิเศษ) เปิดให้ลงทะเบียน
10 คน
3
กองบริการงานบุญ (01) ปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
4
วิชชาชีวิต (อนุบาล) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
5
หน้าที่พลเมือง (4/12) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
6
คณิตไทยอังกฤษวิทย์ (1-6) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
7
ภาษาไทย (1สทค1) ปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
8
- (6) ปิดให้ลงทะเบียน
1 คน
9
- (5) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน
10
- (4) เปิดให้ลงทะเบียน
0 คน