ตัวอย่างกูเกิ้ลไซต์
ทิปส์กูเกิ้ลไซต์ (Google site Tips)

ตัวอย่างกูเกิ้ลไซต์ [Google Site]

ทุกวันนี้มี CMS หลายตัวที่ช่วยให้เราทำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นคงจะเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็วคือกูเกิ้ลไซต์ วันนี้ sopanat.com ขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่จัดทำด้วยกูเกิ้ลไซต์มาให้ชมกันครับ
– หมวดหมู่ –
>> เว็บไซต์ส่วนตัว บุคคล<<
– ภัทรวดี โสภณ แนะนำ
– ศุภชัย ขันภาษี แนะนำ
– เสาวลักษณ์ ศรีไหม
– อรัญา นวลเอียด
– เอกทัตย์ แซ่อือ
– ประดิษฐ์พงศ์ วิเศษสมบัติ
– สรวิศ เรืองศรี
– ชัยวัฒน์ ใหม่ซ้อน
– กรรณิการ์ จีบหีด
– ผกาวัลย์ จันทร์แจ้ง
– อุษณา ไกรวงศ์
– จิราพัชร แสงพันธ์ แนะนำ
– สาธิต ฤทธิอินทร์
– อภิศักดิ์ เกีรติขจรบำรุง แนะนำ
– เยาวลักษณ์ นวลเกลือน
– ปิยมาส กลับส่ง
– ณัฏฐา ชัยสิทธิ์
– วลีรัตน์ มาศภูมิ
– อมลวรรณ ทองสองสี
– ปวีณ สมมิตร
– ขนิษฐา โอชม
– ณัฐพล เลิศไกร แนะนำ
– อรอุมา เมฆหีต
– กิ่งแก้ว แก้วกล่อม
– ปาณิสรา ช่วยเลื่อม
– ศิรินกรณ์ แก้วทองดี
– เบญจวรรณ ทองทิพย์
– นุชรีย์ หยู้ตุ้ง
  https://sites.google.com/a/svc.ac.th/nutcharee-hyootung/

– เพ็ญเพชร สาระคง
  https://sites.google.com/a/svc.ac.th/portfolio-first/

– รัชนก สิทธิ์คำ แนะนำ
  https://sites.google.com/a/svc.ac.th/portfolio_rachanok/

– รัชนก สิทธิ์คำ เว็บไซต์ที่ 2
– อารักษ์ เลิศเกียรติรัชตะ
>> เว็บไซต์หน่วยงานราชการ <<
– ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร แนะนำ
– แผนกการโรงแรม – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
– แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
– แผนกอาหารและโภชนาการ – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีุ
– งานกิจกรรม – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
– แผนกวิจิตรศิลป์ – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี แนะนำ
– งานทะเบียน – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
– แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี แนะนำ
 
>> เว็บไซต์หน่วยงานเอกชน <<
– ยังไม่มีเนื้อหา –
 
>> เว็บไซต์วัด <<
– วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
 
>> เว็บไซต์เครือข่าย กิจกรรมเพื่อสังคม <<
– ยังไม่มีเนื้อหา –
 
>> เว็บไซต์สถาบันการศึกษา โรงเรียน <<
– ห้องเรียนชีววิทยา โดยครูชาญณรงค์ แนะนำ

   https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/

>> เว็บไซต์เพื่อการศึกษา <<

– ความหลากหลายทางชีวภาพ แนะนำ
– พลังงานทดแทน
– เศรษฐกิจพอเพียง แนะนำ
 
>> เว็บไซต์สถานที่ท่องเที่ยว <<
– เกาะสมุย แนะนำ
– เกาะลันตา
– ท่องเที่ยวในเมืองสุราษฎร์ธานี
– ภูกระดึง
– เกาะนางยวน แนะนำ
– นพรัตน์ธารา
– น้ำตกวิภาวดี
 
>> เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ทั่วไป <<

– ความรู้เกี่ยวกับจักรยาน แนะนำ
– ท่องเที่ยวอำเภอสิชล แนะนำ
– ประเพณีวันสงกรานต์
– สุนัขพันธุ์ปั๊ก
– ตลาดศาลเจ้า – สุราษฎร์ธานี
  https://sites.google.com/a/svc.ac.th/nightmarket/

– ผลไม้
  https://sites.google.com/a/svc.ac.th/ran-phl-mi/

– โซเชียลเน็ตเวิร์ค
 
>> เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา “การสร้างเว็บด้วย Google Site” <<
– ซุปเปอร์คาร์ แนะนำ
  https://sites.google.com/a/svc.ac.th/super-car/

– ความประทับใจในการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
  https://sites.google.com/site/rachanoksitkham/

– เณรน้อย คิดดีทำดี แนะนำ
sopanatc
เขียนบทความไอทีไปเรื่อย, ทำสิ่งที่อยากทำให้เป็นจริง :)
http://www.sopanat.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *